mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

  • Max filstorlek: 50 MB.

Oceanhamnen, Helsingborg

Oceanhamnen i Helsingborg är en del av det innovativa H+ projektet. Här planeras flera nya stadsdelar som inte bara kommer rymma 5000 nya bostäder, kontorslokaler och restauranger mm utan inhyser även en världsunik lösning för spillvattenhantering.

Innovation i världsklass!

Förutsättningarna i Oceanhamnen är i många avseenden unika. Här väljer man att tänka nytt vad gäller hantering av avloppsvatten, spillvatten från badrum och kök och matavfall. Istället för ett traditionellt avloppssystem kommer man istället ha tre separata avloppsledningar – en för svartvatten (toaletterna), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via matavfallskvarn). Genom att separera fraktionerna kan man dels ta tillvara på det biologiska avfallet i större utsträckning och dels förenkla efterhantering och rening av grå- och svartvatten.

Med avfallskvarnar i samtliga kök i hushållen kommer man inte bara öka utsorteringsgraden utan även rationalisera bort transporterna av matavfallet i säck och kärl.  Det malda matavfallet kommer istället ledas med självfallsledningar till en sump och en pumpstation.  Närheten till Helsingborgs reningsverk Öresundsverket möjliggör även att matavfallet transporteras direkt till biogaskammaren. Detta sker genom att pumpstationen ”trycker” matavfallet i tryckledningar under mark. Väl framme produceras både biogas och biogödsel lokalt.

En ren matavfallsfraktion innehåller många värdefulla näringsämnen som på så vis tas till vara och återförs på jordbruksmarker.

Rensa fick chansen och äran att vara med i projektet redan under första etappen som avser fem fastigheter. Vi har dels levererat ett antal projektunika pumpstationer, Pressura PM-F, (se bild nedan) Dessa pumpstationer kommer betjäna respektive fastighet och har tagits fram specifikt för att kunna hantera den stora mängden slam men med bibehållen driftssäkerhet. Vi har även levererat högkvalitativa och robusta avfallskvarnar från Insinkerator för att garantera säker drift över hela kedjan.

Oceanhamnen är världsunikt och du kan läsa mer om detta spännande projekt här: