mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

  • Max filstorlek: 50 MB.

Tjänster

Vi har över 100 års erfarenhet inom avskiljarteknik som vi gärna delar med oss av. Låt oss hjälpa till att lösa ert nästa projekt!

En trygg partner med lång erfarenhet!

Vi vill förenkla hanteringen och utsorteringen av matavfall! Med våra tjänster kan ni uppnå en högre utsorteringsgrad av matavfallet till en lägre arbetsinsats än idag. Ni kan alltså spara både tid och miljö!

Våra lösningar hjälper således Stockholm Vatten och Avfall att nå stadens mål om 70 % återvinning av allt matavfall per år 2020. Motsvarande nationella mål ligger på 50 %. Idag ligger exempelvis utsorteringen i Stockholm på 22%(2017) så det finns gott om utrymme för förbättring.


Vi kan erbjuda matavfallssystem som är kostnadseffektiva samt P-certifierade, vilket innebär att de klarar utsläppsvärden och kontinuerligt granskas enligt europeiska normer. Detta garanterar er driftsäkra och robusta system! I dagsläget är vi de enda som har denna certifiering.

Var med och bidra till ett renare Sverige genom att installera ett matavfallssystem som utvinner värme och energi från spillvatten i köket. Det gäller allt från avfallskvarnar för trånga arbetsutrymmen i storkök, till installation i befintlig disklåda. Vi har produkter som passar alla verksamheter och samtliga är miljövänliga.

Vad kan vi hjälpa er med?

Rensa Avskiljarteknik AB levererar allt från kombinationstankar och kvarnar till fettavskiljare och pumpstationer. Vi är en kvalitativ och innovativ samarbetspartner och leverantör som är involverade i flertalet intressanta pilotprojekt runt om i landet. Genom en ständig nyfikenhet och innovationsanda skapar vi förutsättningar för nästa generations matavfallshantering.

Vi levererar systemlösningar och kunskap av högsta kvalitet, och är utpräglat lösningsorienterade i alla våra åtaganden oavsett projektets omfattning.

Kunskapspartner

Vi är inte bara en systemleverantör utan också en kunskapspartner. Kraven på vad som får och inte får göras kan ibland vara nog så svårt att hålla reda på; här är vår långa branscherfarenhet till stor hjälp. Med vår gedigna kunskap gällande regelverk kan vi utbilda allt från kommuner och konsulter, till VVS-entreprenörer och privata företag. Oavsett vilken kundgrupp ni tillhör kan vi stödja er i olika faser.

Projekteringsstöd

Med våra produkter/tjänster och rådgivning anpassar vi våra lösningar till varje enskilt projekt. När det är dags att införa en miljövänlig och säker lösning för hantering av matavfall kan det vara en god idé att ta in en partner med expertkompetens inom området. Varje projekt är unikt och kräver anpassade lösningar, och med specialistkompetens inom avskiljarteknik kan vi projektera och bygga driftsäkra matavfallssystem oavsett förutsättningar.

Besiktning och inventering

Minimera risken för driftstörningar! Vi har lång erfarenhet av att besiktiga och inventera befintliga bestånd av fettavskiljare och matavfallssystem. Vi hjälper både kommuner med större bestånd och den enskilde affärsidkaren samt allt däremellan. Låt oss säkerställa att ni har ett driftsäkert system som både är rätt dimensionerat och uppfyller de aktuella kraven.

Beräkningar och dimensionering

Det är många parametrar att ta hänsyn till vid dimensionering av matavfallssystem. Låt oss hjälpa dig. I samband med dimensionering och beräkning tar vi även fram nödvändiga ritningar och övrig relevant dokumentation åt er.

Installationer

Vi installerar vårt produktutbud över hela Sverige. Genom våra samarbetspartners erbjuder vi kompetent och erfaren personal över hela landet. Vi bistår med alla nödvändiga kompetenser för kompletta installationer.

Skötsel och kontrollavtal

Genom att erbjuda de kommersiella köken ett underhållsavtal där besiktning och underhåll ingår kommer risken för översvämningar och andra driftsstörningar minimeras. Problemen relaterade till uteblivna tömningar har ökat på sistone och med vår hjälp kommer problemet kunna identifieras och avstyras i tid. En trygghet till såväl de boende som affärsidkaren.