mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

  • Max filstorlek: 50 MB.

Om Rensa Avskiljarteknik AB

Med ett tydligt miljö- och teknikfokus skapar vi förutsättningar för nästa generations matavfallshantering.

30 år av innovation.

Vi är ett teknikföretag som har specialiserat oss på spillvattensystem från restaurang och storkök samt i projekt där principerna tillämpas i flerbostadsprojekten.

Vi levererar fett- och matavfallssystem till såväl storkök som mindre hushåll. Med våra systemlösningar sparar vi miljö samtidigt som vi förenklar vardagen för flertalet yrkesgrupper. Våra kunder är bland annat kommuner, fastighetsägare och restauranger.

Hållbarhet, kvalitet och framåtanda genomsyrar hela företaget. Vi har ständigt ett öra mot marknaden och våra lösningar ingår i flertalet pilotprojekt runt om i Sverige där Rensa bistår med teknik, rådgivning och problemlösning.

Kvalitetspolicy

Rensa Avskiljarteknik AB är certifierat enligt ISO 9001.

Vi ser vårt kvalitetsarbete som en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla verksamheten och branschen. Som ett led i det ställer vi höga krav på kvalitetssäkringen i alla led.

Miljöpolicy

Våra produkter har en positiv påverkan på vår miljö.

För att verka för ett renare Sverige arbetar vi med att förebygga förorening genom att bygga robusta och driftsäkra matavfallssystem.

Affärsidé

Vi levererar skräddarsydda lösningar och håller vad vi lovar.

Att leverera kundanpassade och kostnadseffektiva systemlösningar för utsortering av matavfall samt rening av spillvatten från storköksverksamheter och flerfamiljshus.

Genom ett nära samarbete med våra kunder har vi möjlighet att skräddarsy systemlösningar innan och under arbetets gång och vi tar med oss nyfikenhet och produktutveckling in i varje nytt projekt.

För ett renare Sverige – tillsammans når vi målen!

1993, krav på fettavskiljare

Stockholm stad inför krav på fettavskiljare i fastigheter med livsmedelshantering. Rensa, som då hette Vaxholm rör AB intresserar sig tidigt i denna nya marknad och konstruerar sin första egna lösningar redan samma år.

2005, Rensa Entreprenad grundas

Vaxholms rör växer och breddar med tiden sitt utbud. Vi har nu även slambilar och spolbilar och har avtal med Stockholm Vatten och Avfall. En namnändring får signalera förändringen och Rensa Entreprenad AB grundas. En helhetsleverantör inom VVS.

2008, idén till matavfallssystemet

Stockholm Vatten och Avfall godkänner matavfall fritt ut på ledningsnätet i Stockholm stad och med detta föds idén till matavfallssystem för storkök. Utvecklingsarbetet påbörjas senare samma år. En färdig lösning ser dagens ljus tre år senare och presenteras till Stockholm Vatten och Avfall som visar på stort intresse.

2011, testanläggningen

Vi inleder ett betydelsefullt samarbete med Stockholm Vatten och Avfall samt dåvarande trafikkontor och installerar så småningom en testanläggning i deras personalmatsal. Vi installerar en storkökskvarn och byter ut fettavskiljaren till vårt nya system. Efter noggranna mätningar och kontroller kunde Stockholm Vatten och Avfall konstatera att utsläppsvärdena hamnade under deras stränga krav. Det blev grönt ljus att presentera lösningen för marknaden!

2018, ett renare Sverige

Vi namnändrar till Rensa Avskiljarteknik AB för att poängtera det skifte som Rensa genomgått de senaste åren. Vi har gått från helhetsleverantör inom VVS till kunskaps- och produktspecialister inom avskiljarteknik. Nu ligger fokus på innovation, kunskap och produktutveckling. Vi är med tidigt i projekten och kallas ofta in som kunskapspartner och leverantör i pilotprojekt och är väl rustade för problemlösning; både på ritbordet och på plats.