mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

  • Max filstorlek: 50 MB.

Sorgenfri, Malmö

Sorgenfri är ett av Malmös största och mest centralt belägna stadsutvecklingsprojekt. Utbyggnaden av de norra delarna omfattar runt 2 500 nya bostäder. Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter, har området stora möjligheter att utvecklas till en unik stadsdel.

Ökad utsortering och minskade transporter.

För att öka utsorteringen av matavfallet och rationalisera transporterna i regionen valde man i detta projekt att projektera in separata stammar från köken för matavfall samt installera avfallskvarnar i samtliga hushåll i den nya stadsdelen. Istället för säck och kärl kvarnas matavfallet och leds via självfallsledningar till en centralt belägen kombinerad matavfallstank/fettavskiljare. Systemet ska betjäna ca 900 lägenheter fördelat på dussintalet kvarter och töms månadsvis istället för att varje vecka (som i fallet med säck och kärl) vilket minskade transporterna med över 80%.

Matavfallssystemet ökade dels benägenheten att sortera ut matavfall samt gav även fördelen att gråvattnet från bostadsområdet avfettades och således avlastade det kommunala avloppsnätet.

Sorgenfri är ett bra exempel på hur man kan effektivisera utsorteringen av matavfall och samtidigt minska transporter och öka hygienen i hanteringen. Matavfallssystemet Lipidus Kompakt KM2525 är markförlagd 8 meter under marknivå. Systemet ägs och driftas av VA-syd.

Resultatet:

Drastiskt minskade transporter, ökad utsorteringsgrad och mer material till biogasproduktion!

Vy över Sorgenfri