mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

  • Max filstorlek: 50 MB.

Kista galleria

Kista Galleria är en av Sveriges största handelsplatser. Här samsas bla 180 butiker, en myriad av restauranger och en stor biograf! En självklar hubb norr om Stockholm!

Ett kluster av Restauranger.

Kista gallerian har samlat de flesta restaurangerna i deras välbesökta food-court. Här kan man stilla sin hunger med mat från alla världens hörn. Det serveras flera tusen portioner dagligen vilket medför en utmanande avfallslogistik. Hanteringen av matavfallet hade ditintills varit säck och kärl som transporteras med vagn i kulvertar till kylda soprum. Det var både tungt och tidskrävande och innebar frekventa hämtningar av avfallet.

Synergier och stordrift.

Att samla restauranger i ett kluster bjuder på fina möjligheter att effektivisera insamlingen av matavfall och fett. Då våra system är skalbara och flexibla finns möjligheten att betjäna inte bara en enhet utan flera med ett och samma system. Det kombinerade behovet av enheterna bestämmer dimensioneringen av systemet. Med vår rådgivning tidigt i projekteringen skapade vi tillsammans med kunden och installatörerna förutsättningarna för att möta behovet av inte bara en restaurang utan ett kluster.

Vinster i både miljö och arbetsmiljö!

När väl systemet var installerat så hade Kista Galleria förenklat vardagen för flertalet hyresgäster i deras food court. Det krävdes inte längre en daglig transport av matavfall och tid frigjordes till att istället fokusera än mera på restauranggästerna. Transporterna minskade med över 80% och det blev en avsevärd förbättring av arbetsmiljön.

Innovation i det stora och lilla. 30 års erfarenhet från fältet.

När det var dags för den första tömningen av systemet fick vi ett samtal om att sugbilschaufförerna fann tömningstiden vara för lång. Vi återvände och kunde snabbt konstatera att det med största sannolikhet hade med avstånd till tömningspunkten att göra. Vi installerade luftventiler på tömningsledning och genom att kippa in luft halverade vi tömningstiden och lämnade projektet med både nöjda kunder och nöjd tömningsentreprenör. Vi lämnar inte ett projekt innan dess att det de facto är klart!

Vi har idag 4 separata matavfallsystem som betjänar merparten av restaurangerna i Kista Galleria.