Relining

Vi utför relining/rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya.

Strumptekniken är en relining metod som innebär att man skjuter in en “strumpa” indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i rörsystemet och sedan låter strumpan härdas under tryck.

Slutresultatet av strumpan blir ett hermetiskt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla grenröranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsanslutningar. På så vis så bygger vi ett nytt självbärande rörsystem inuti de gamla rören.

En stor fördel med relining/ rörinfodring är att fastighetsägaren kan begränsa byggnadsarbeten i samband med renovering av spillvattensystemet. Exempelvis så istället för att bila upp en bottenplatta i en fastighet för att byta spillvattenledningar så kan relining/rörinfodring vara ett mycket bra alternativ med tanke på buller och damm som alltid uppstår i samband med bilnings arbeten.

Vid läckage av inbyggda spill och dagvattenledningar så är relining/rörinfodring ibland ett måste. Exempelvis vid läckage av spillvattenledningar i ett undertak i en butik som har öppet 7 dagar i veckan 365 dagar om året.
Läckaget kan åtgärdas nattetid genom relining/rörinfodring utan att butiken påverkas.

Vår servicebil är utrustad med en fräsrobot med inbyggd kamera vilket gör att vi kan åta oss avancerade uppdrag som att slipa bort betong och flytspackel som härdat i spillvattenledningarna. Eller exempelvis som vid en renovering så borrades ett armeringsjärn in i en spillvattenledning och orsakade stora problem, vi kunde med vår fräsrobot fräsa bort armeringsjärnet och reparera ledningen genom att infodra den delen av röret som vart skadat.

Vår servicebil är utrustad med en kamera vilket gör att vi kan utföra kamerainspektioner av avloppssystemet och lämna ifrån oss en komplett dokumentation beträffande status av era ledningar med ett åtgärdsförslag.