Installation av matavfallssystem Lipidus

Vi tar ett totalansvar vid installation av matavfallssystemet Lipidus, samt att vi sköter myndighetskontakterna.

Vi lämnar offert för installation av matavfallssystemet Lipidus som bl.a. innehåller

  • Dimensionering av matavfallstanken
  • Val och dimensionering av matavfallskvarn
  • Val och dimensionering av fettavskiljare
  • Var matavfallssystemet ska placeras
  • Hur och var avluftningen ska dras
  • Hur och var tömningsledningen ska dras