Vi är ett litet företag med stora resurser!

Vi är specialiserade på rening & distribution av avloppsvatten från restauranger, industrier och privathushåll.

Erfarenhet

Matavfallssystemavfallskvarnarfettavskiljare och pumpstationer är våra huvudsakliga arbetsområden.

Vi har sedan många år projekterat och installerat 100 tals fett- och oljeavskiljare till fastighetsägare, restaurangägare, stat och kommun.

Från sommaren 2009 kommer all verksamhet med rening och distribution av avloppsvatten utföras av Rensa AB. Kvar i Vaxholms Rör AB ligger som tidigare ”vanliga rörarbeten” och installationer av värmepumpar.

Inom avskiljningsteknik kan vi utföra följande:

 • Projektering
 • Dimensionering
 • Konstruktion
 • Konsultation
 • Utredningar
 • Felsökningar (luktproblem)
 • Installation
 • Service & underhåll
 • Besiktningar

logoISO-SMALL logoUKAS-SMALL

Certifierat enligt ISO i kvalitet/9001och miljö/14001

Kvalité & Miljö

Kvalitetspolicy

Vi ser vårt kvalitetsarbete som en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten.

 • Vi ställer kvalitetskrav på de produkter som vi skall installera.
 • Vi kvalitetssäkrar varje uppdrag så att vi under såväl projektering och installation uppfyller ställda krav. Vi utför slutkontroll av alla installationer.
 • Vi tillhandahåller service som innebär att vi kan säkra hög funktionalitet av kundanläggning över tiden.
 • I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med samarbetspartner och andra entreprenörer.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Miljöpolicy

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening genom att förbättra rening och distribution av avloppsvatten från restauranger, industrier och privathushåll.

 • Vi ska tillhandahålla produkter som har en positiv påverkan på vår miljö.
 • I vår egen verksamhet ska vi sträva efter en låg energianvändning, undvika onödiga transporter och källsortera avfall.
 • Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav och branschkrav uppfylls.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare, samarbetspartner och anlitade entreprenörer.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Affärsidé

Affärsidé

Vår idé är att leverera kundanpassade kostnadseffektiva lösningar för rening & distribution av avloppsvatten till företag, fastighetsägare & restaurangägare.