Matavfallskvarn – bekvämt, hygieniskt och miljövänligt!

Rensa erbjuder försäljning och installation av matavfallskvarnar för hushåll. Genom att installera en avfallskvarn under diskhon slipper du illaluktande matavfall i soppåsen. Våra matavfallskvarnar tar enkelt, snabbt och hygieniskt hand om det organiska matavfallet som uppstår i köket. Dessutom bidrar du till en bättre miljö. Rensas installatörer ser till att din avfallskvarn blir korrekt ansluten till avloppsnätet och att rätt delar sitter på rätt plats.

Våra matavfallskvarnar har inga knivar utan finfördelar avfallet likt ett rivjärn. I botten av kvarnen sitter en bottenplatta som roterar. Centrifugalkraften trycker skalet mot ytterväggen där det rivs sönder. Efter att matresterna finfördelats i matavfallskvarnen flyter partiklarna vidare med spillvattnet ut i ditt kommunala reningsverk. Du slipper tömma soporna lika ofta och undviker dålig lukt i köket. Eftersom de matrester du spolar ut i avloppet hamnar i reningsverket där de förvandlas till biogas som är ett koldioxidneutralt, och därmed miljövänligt drivmedel så bidrar du dessutom till en bättre miljö! En matavfallskvarn ger även minskad sopmängd som går till deponi (förbränning) och ger färre avfallstransporter med sopbilar.

Så gör ett miljövänligt val i hemmet redan idag!

Sedan 2010 har vi på RENSA levererat och installerat över 1000 matavfallskvarnar av modellen Evolution 100. Av dessa så har vi endast bytt ut 1 kvarn då det var ett fabrikationsfel på den. Det är kvalité tycker vi! Vi vill även som leverantör och installatör av matavfallskvarnar göra er uppmärksamma på att skillnaden på kvalitén mellan olika fabrikat är mycket stor.