bakgrundss
Rensa_slider8

Vi bygger robusta och driftsäkra matavfallssystem

för restaurang och storkök

Lipidus - Matavfallssystem för restaurang och storkök

Vi projekterar levererar samt installerar kompletta matavfallssystem till restaurang och storkök. Vårt matavfallssystem Lipidus består av en patenterad matavfallstank för källsortering samt fettavskiljare för rening av spillvatten från kök – allt i en och samma tank!

Rensas skötselavtal av fettavskiljare

Det är viktigt att din fettavskiljare töms varje månad för att undvika driftstörningar. Fettavskiljare skall tömmas en gång per månad enligt Svensk Standard SS-EN 1825-2.

Rensa Entreprenad är av Stockholm Stad godkänd tömningsentreprenör.

Rensas fettavskiljare för restaurang och storkök

Rensa erbjuder totalentreprenad och installation av fettavskiljare för restaurang och storkök. Vi finns där från första besöket och hjälper er med projektering, bygganmälan och genomgång till en väl fungerande installation.

Hittills har vi installerat över 800 fettavskiljare. Ta en titt på vårt produktsortiment.

Vår huvudverksamhet består av att projektera och bygga robusta driftsäkra Matavfallssystem samt fettavskiljare för restaurang och storkök. Vi utför i egen regi allt från förstudier till färdig driftsatt anläggning och att vi därefter sköter om driften med tömning och skötsel.

Varför samlar vi in matavfall?

Regeringen antog i Maj 2012 ett nytt nationellt mål som innebär att minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker samt restauranger skall sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Detta delmål skall vara uppfyllt senast 2018! Biogas som våra bussar och bilar sen kan tankas upp med och köras miljövänligt i vår stad.

Varför matavfallskvarn?

Matavfallssystem Lipidus är ett tanksystem som bygger på en specialutformad matavfallstank och en fettavskiljare som byggs samman för att rena spillvatten med stor mängd slam (matavfall) samt fettbemängt vatten från kök och diskrum. Matavfall skall inte bäras mer än nödvändigt. Det är tungt och ohygieniskt att hantera för kökspersonalen. Många onödigt tunga lyft kan och bör undvikas. En stor fördel med att installera vårt matavfallssystem Lipidus är att hämtningen av matavfallet endast behöver ske en gång per månad och kan med fördel ske samtidigt som tömning av er fettavskiljare skall utföras med samma sugbil och köras till samma mottagningsanläggning för biogasproduktion.

Våra tjänster:

Projektering: Utnyttja våra tekniska kunskaper och erfarenheter när ni skall projektera för matavfallshanteringen i era projekt. Vi hjälper er med projektering och planering av den optimala lösningen, råd om lagstiftning och kvalitetskrav. Läs mer här: Projektering

Installation: Våra montörer utför dagligen installationer och servicearbeten åt våra kunder. Vi kan hjälpa våra kunder ifrån idé till fullt färdig driftsatt installation oavsett förutsättning. Läs mer här: Installation

Tömning och skötselavtal: Vi har idag över 300 kunder där vi varje månad tömmer deras fettavskiljare samt sköter om deras avlopp. Tecknar ni ett tömning och skötselavtal med oss så ser vi till att fettavskiljaren töms enligt kommunens regler och ni slipper onödiga driftstörningar! Läs mer här: Tömning och skötselavtal

Stamspolning: Rensa erbjuder rensning av avlopp både akut och förebyggande med marknadens senaste teknik och med kunnig personal! Läs mer här: Stamspolning

Relining: Vi utför relining/rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya. Läs mer här: Relining

Våra referenser inom matavfallssystem och fettavskiljare

Rensa har under kort tid levererat över 70 st Lipidus matavfallssystem inom olika verksamheter. Våra kunder varierar till allt ifrån en liten förskola på Kungsholmen som serverar 60 portioner/dag till Kista Galleria med så mycket som upp till 9000 portioner/dag.

När det gäller fettavskiljare så har vi sedan många år projekterat och installerat över 800 fettavskiljare till fastighetsägare, restaurangägare och kommuner.

Ta en titt på några av våra nöjda kunder!

© Copyright - RENSA.